Rakúsko

 

Leží na druhom najmenšom kontinente sveta a spolu so 43 samostatnými štátmi, vrátane Turecka a Ruskej federácie, tvoria Európu 

Oficiálny názov: Rakúska republika
Štátne zriadenie: demokratická spolková republika – vnútrozemský štát. Od r. 1955 je nezávislým štátom a má zaslúžene povesť medzinárodného kultúrneho centra.
Územnosprávne členenie: 9 historických krajín – Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Salzbursko, Tirolsko, Voralbersko, Korutánsko, Štajersko, Burgenlandsko a Viedeň.
Počet obyvateľov: 8 mil. 
Hlavné mesto: Viedeň s počtom obyv. 1,5 mil.
Iné veľké mestá: Graz, Linz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck
Mena: Euro 
Jazyky: úradný jazyk nemčina
Náboženstvá: rímskokatolícke-84%, protestanti augsburského vyznania-6%, iné náboženské skupiny-4% a 6%-bez vyznania
Časový posun: 0 h
Susediace štáty: Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Lichtenštajnsko
Poloha: vnútrozemský štát
Rozloha: 83 849 km2
Podnebie: mierne, teplotné rozdiely medzi letom a zimou sa zväčšujú smerom k východu a prejavuje sa to tým, že na východe sú zimy drsnejšie a letá teplejšie
Rieky: najväčšia rieka je Dunaj, ktorá preteká územím Rak. v dĺžke 350 km
Jazerá: cca 580 jazier, ktoré sú zväčša ľadovcového pôvodu. Nachádzajú sa v oblasti Solnej komory=Salzkamergutu a oblasť v okolí Klagenfurtu
Pohoria: Alpy, zaberajú 2/3 územia a z toho väčšia časť leží v južnom Rak. spolu s najvyšším vrchom Rak. Grossglocknerom s n.výškou 3797 m. Rakúske Alpy možno rozdeliť na 3 horské pásma, oddelené hlbokými priekopami. Severné a južné pásmo tvoria rozoklané vápence, kým Taury v strede sú zložené z kryštalických hornín. 

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v SR
Ventúrska 10
811 01 Bratislava
tel. 00421 2 544 329 85
fax 00421 2 544 324 86

Veľvyslanectvo SR v Rakúsku
Armbrustergasse 24
1190 Wien
tel. 0043 1 318 9055 – 9
fax 0043 1 318 9060
e-mail: zuwien@aon.at

Núdzové telefónne čísla
polícia: 133
požiarnici: 122 
lekárska záchranná služba: 144
cestná služba: asistenčné služby AMTC – 120

Telefonovanie zo Slovenska do Rakúska
0043 (Rakúsko) + kód mesta/lokality bez počiatočnej nuly + číslo účastníka

Telefonovanie z Rakúska na Slovensko
00421 (Slovensko) + kód mesta bez počiatočnej nuly + číslo účastníka